Kobiety i dzieci

W naszym domu oferujemy:

  • Poufność: podlegamy obowiązkowi dochowania tajemnicy
  • Wsparcie i doradztwo w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową i budowaniu nowych perspektyw życiowych
  • Informacje o twoich prawach i przysługujących świadczeniach oraz pomoc w kontaktach z urzędami i przy składaniu wniosków o świadczenia
  • Grupy dziecięce oraz indywidualne oferty pomocy i wsparcia dla twoich dzieci oraz służące odciążeniu ciebie
  • Opieka i doradztwo z pomocą tłumaczek w twoim języku ojczystym

Pracownice domu dla kobiet mają doświadczenie w doradztwie psychosocjalnym i opieką nad kobietami, które doświadczyły przemocy domowej.