Misja i cel

Przemoc wobec kobiet i dzieci jest wyrazem dyskryminacji społecznej i nierównego rozkładu sił w związkach. Naszą pracę postrzegamy również jako zaangażowanie na rzecz zniesienia hierarchii płci.

Dom dla kobiet oferuje kobietom dotkniętym przemocą i ich dzieciom schronienie, pomoc i wsparcie. W naszej pracy umacniamy kobiety i dzieci oraz towarzyszymy im w procesie rozwoju aż do osiągnięcia niezależności.

Wprowadzamy temat „Przemoc wobec kobiet” do przestrzeni publicznej, społecznej o politycznej. Naszym celem jest wpływ na polityczne procesy decyzyjne i ich realizację, tak aby kobietom została zaoferowana większa przestrzeń do życia i działania.