Zydatne linki

Federalny telefon zaufania i doradztwo internetowe dla kobiet dotkniętych przemocą domową
www.hilfetelefon.de/de/startseite/

Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser in NRW (Zespół roboczy autonomicznych domów dla kobiet w Nadrenii Północnej-Westfalii)
www.lag-autonomefrauenhaeusernrw.de
www.frauen-info-netz.de

Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (Centralna informacja autonomicznych domów dla kobiet)
www.autonome-frauenhaeuser-zif.de

Bundesverband der Frauenberatungsstellen (Federalne zrzeszenie poradni dla kobiet)
www.frauenberatungsstellen.de

Frauenhauskoordinierung e.V. (Koordynacja domów dla kobiet)
www.frauenhauskoordinierung.de

Gleichstellungsstelle Essen und Essener Frauenbündnis (Równouprawnienie Essen i Związek Kobiet w Essen)
www.frauenportal.essen.de

Portal internetowy dla kobiet prowadzony przez Ministerstwo ds. pokoleń, rodziny, kobiet i integracji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia
www.frauennrw.de