Przygotowania do odejścia

Najlepiej, jeśli weźmiesz ze sobą kilka rzeczy.

Może uda ci się wcześniej zdeponować niektóre z nich u zaufanej osoby, od której je potem odbierzesz. Jeżeli będzie ci czegoś brakowało, pomożemy ci to zdobyć.

Najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo.

  • dowody osobiste lub paszporty
  • karty ubezpieczenia zdrowotnego
  • akty urodzenia, akt zawarcia małżeństwa
  • potwierdzenia kwalifikacji, zaświadczenia o zatrudnieniu
  • niezbędne leki
  • wyposażenie szkolne dla dzieci
  • w razie potrzeby specjalna żywność dla niemowląt na kilka dni
  • odzież na 2-3 tygodnie
  • rzeczy osobiste z mieszkania, które mają dla ciebie wartość (zdjęcia, biżuteria)