Grupa docelowa

Naszą ofertę kierujemy do kobiet i ich dzieci dotkniętych przemocą fizyczną, psychiczną lub seksualną ze strony mężów, partnerów lub rodzin.

Zaliczają się do tego również małżeństwa pod przymusem, ciągłe poniżanie i każde naruszenie nietykalności cielesnej i psychicznej. Kobietom dotkniętym przemocą domową, niezależnie od ich pochodzenia i wyznania, zapewniamy schronienie i pomoc, a także – w ramach naszych możliwości – wsparcie w trudnych sytuacjach związanych z prawem pobytu i kwestiami finansowymi.

UnserHaus_01_HOCHFORMAT