Znasz to?

Przemoc ze strony partnera ma wiele twarzy:

  • Bicie, popychanie, duszenie, grożenie bronią
  • Umyślne niszczenie sprzętów w mieszkaniu lub rzeczy osobistych
  • Grożenie, straszenie: „Zabiję cię, jeżeli ode mnie odejdziesz!” – „Odbiorę ci dzieci!”
  • Obrażanie, dyskredytowanie, publiczne poniżanie lub ośmieszanie
  • Ciągłe telefony, inwigilacja, śledzenie, nagabywanie
  • Nieuzasadniona zazdrość, zamykanie w domu, zabranianie kontaktu z przyjaciółmi
  • Wykorzystywanie pieniędzy do ograniczania i nękania, zabieranie dokumentów, kontrolowanie
  • Zmuszanie do czynności seksualnych
  • Jeżeli doświadczasz takich rzeczy, możesz skorzystać z pomocy.