Ochrona i mieszkanie

Nasz dom dla kobiet zapewnia chronioną przestrzeń mieszkalną. Kobietom i dzieciom udostępniamy w naszym domu pięć mieszkań o różnej powierzchni, a także pomieszczenia grupowe.
Jedno mieszkanie zamieszkują dwie do trzech kobiet z dziećmi, przy czym każda rodzina ma własny pokój.

Z pomieszczeń grupowych iogrodu mogą korzystać wszystkie kobiety i dzieci mieszkające w domu.