Najczęściej zadawane pytania

Dojazd do domu dla kobiet

Pod numer 0201 66 8686 można dzwonić całą dobę.
Jeżeli chcesz się przenieść do domu dla kobiet, wskażemy ci drogę do punktu spotkania, z którego Cię odbierzemy.

Adres domu dla kobiet nie jest podany do wiadomości publicznej.
Jeżeli w naszym domu nie będzie w danym momencie wolnych miejsc, pod tym numerem telefonu otrzymasz informację, w którym domu dla kobiet jest wolne miejsce.

Możesz również zasięgnąć informacji w internecie:

Co muszę wziąć ze sobą?

Jeżeli możesz się przygotować do odejścia
Najlepiej, jeśli weźmiesz ze sobą kilka rzeczy:

 • dowody osobiste lub paszporty
 • karty ubezpieczenia zdrowotnego
 • akty urodzenia, akt zawarcia małżeństwa
 • potwierdzenia kwalifikacji, zaświadczenia o zatrudnieniu
 • niezbędne leki
 • wyposażenie szkolne dla dzieci
 • w razie potrzeby specjalna żywność dla niemowląt na kilka dni
 • odzież na 2-3 tygodnie
 • rzeczy osobiste z mieszkania, które mają dla ciebie dużą wartość (zdjęcia, biżuteria)

Może uda ci się wcześniej zdeponować niektóre z nich u zaufanej osoby, od której je potem odbierzesz.
Jeżeli będzie ci czegoś brakowało, pomożemy ci to zdobyć.

Najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo.

Kot za to płaci?

Za mieszkanie w domu dla kobiet jest pobierana dzienna stawka czynszu w wysokości 12,50 € od osoby. Jeżeli nie masz żadnych dochodów lub są one zbyt niskie, właściwym świadczeniodawcą jest urząd pracy / JobCenter albo urząd ds. socjalnych. Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten można z reguły złożyć po wprowadzeniu się do domu dla kobiet – wszystkie niezbędne informacje uzyskasz od pracownic domu. Doradztwo i opieka nad dziećmi w domu dla kobiet są bezpłatne.

Co z moimi dziećmi?

Dom dla kobiet udostępnia specjalne oferty wsparcia dla dzieci. Dobro oraz ochrona dzieci i młodzieży to priorytet dla pracownic działu dziecięcego.

Regularne oferty grupowe ułatwiają odnalezienie się w nowej, trudnej sytuacji. W zależności od wieku dzieci uczęszczają przed południem do grupy przedszkolnej lub po południu do grupy dzieci szkolnych. Grupy oferują gry, zabawy, zajęcia kreatywne i ruchowe, a także pomoc dzieciom w psychicznym poradzeniu sobie z przemocą, której doświadczyły.

Jeżeli dziecko potrzebuje szczególnego wsparcia, istnieje możliwość indywidualnego zajęcia się problematycznymi kwestiami.

Czy dom dla kobiet jest przeznaczony tylko dla kobiet, które są bite?

Przemoc ze strony partnera ma wiele twarzy:

 • Bicie, popychanie, duszenie, grożenie bronią
 • Umyślne niszczenie sprzętów w mieszkaniu lub rzeczy osobistych
 • Grożenie, straszenie: „Zabiję cię, jeżeli ode mnie odejdziesz!” – „Odbiorę ci dzieci!”
 • Obrażanie, dyskredytowanie, publiczne poniżanie lub ośmieszanie
 • Ciągłe telefony, inwigilacja, śledzenie, nagabywanie
 • Nieuzasadniona zazdrość
 • Zamykanie w domu, zakazywanie kontaktów z przyjaciółmi
 • Wykorzystywanie pieniędzy do ograniczania i nękania, zabieranie dokumentów, kontrolowanie
 • Zmuszanie do czynności seksualnych

Jeżeli doświadczasz takich rzeczy, możesz skorzystać z pomocy.

Czy istnieją domy dla mężczyzn?

Statystyki kryminalne pokazują, że mężczyźni częściej niż kobiety zgłaszają doznanie uszkodzeń ciała. Sprawcami są z reguły również mężczyźni. Przemoc ta ma zwykle miejsce w przestrzeni publicznej, natomiast przemoc wobec kobiet zdarza się raczej w środowisku prywatnym i uciekają się do niej mężczyźni w celu zdobycia władzy i podporządkowania sobie kobiety.

W naszym społeczeństwie mężczyźni jako ofiary spotykają się z bardzo niewielkim współczuciem – bycie ofiarą nie pasuje do męskiej roli. Zmiany w interesie cierpiących ofiar są pożądane tak samo jak zastanowienie się nad strukturami, które sprawiają, że mężczyźni stają się sprawcami. Nie ustalono jeszcze, czy domy dla mężczyzn byłyby adekwatnym rozwiązaniem.