Federalny telefon zaufania: 08000116016
Anonimowe, bezpłatne, wolne od barier i całodobowe doradztwo dla kobiet dotkniętych przemocą domową. Od 06.03.2013 telefon zaufania oferuje doradztwo dla kobiet dotkniętych przemocą domową, ich krewnych i osób służących wsparciem. Kobiety, które słabo znają język niemiecki lub nie władają nim w ogóle, mogą skorzystać z pomocy tłumaczek. Kobiety niesłyszące mogą nawiązać kontakt z doradczyniami korzystając z usługi przekładu języka migowego na język mówiony lub języka pisanego na mówiony i odwrotnie. Oprócz doradztwa telefonicznego możliwe jest również doradztwo internetowe: www.hilfetelefon.de