Aktualności

Życzenia kierowane przez Dom dla Kobiet
Wtorkowy list do posłów i kandydatów do parlamentu kraju związkowego 2017
W każdy wtorek od 15.11.2016 do dnia wyborów do parlamentu kraju związkowego politycy zasiadający w Landtagu otrzymują list od jednego z 26 Autonomicznych Domów dla Kobiet w Nadrenii Północnej-Westfalii zawierający życzenia dotyczące przyszłej polityki landu – przeciwko przemocy wobec kobiet i na rzecz poprawy sytuacji kobiet i dzieci, które doświadczają przemocy domowej.

Federalny telefon zaufania: 08000116016
Anonimowe, bezpłatne, wolne od barier i całodobowe doradztwo dla kobiet dotkniętych przemocą domową. Od 06.03.2013 telefon zaufania oferuje doradztwo dla kobiet dotkniętych przemocą domową, ich krewnych i osób służących wsparciem. Kobiety, które słabo znają język niemiecki lub nie władają nim w ogóle, mogą skorzystać z pomocy tłumaczek. Kobiety niesłyszące mogą nawiązać kontakt z doradczyniami korzystając z usługi przekładu języka migowego na język mówiony lub języka pisanego na mówiony i odwrotnie. Oprócz doradztwa telefonicznego możliwe jest również doradztwo internetowe: www.hilfetelefon.de