Telefon za pomoć za cijelu državu: 08000116016
Anonimno, besplatno, nesmetano savjetovanje za žene koje su pogođene nasiljem 24 sata na dan. Od 06.03.2013 telefon za pomoć nudi savjetovanje za žene, članove obitelji
pomagače pogođene nasiljem. Za žene, koje malo ili nikako ne govore njemački jezik, na raspolaganju stoje prevoditeljice. Gluhonijeme žene mogu preko Relay-službe na znakovnom jeziku ili uz pomoć prevoditeljica znakovnog jezika stupiti u kontakt sa savjetnicama. Pored telefonskog savjetovanja u ponudi je također online-savjetovanje: www.hilfetelefon.de