Aktualno

Želje sigurne kuće
Pismo utorkom zastupnicima zemaljske skupštine i kandidata za zemaljsku skupštinu 2017. Od 15.11.2016 do izbora za zemaljsku skupštinu, političari u zemlji primaju svakog utorka poštu od jedne od 26 autonomnih sigurnih kuća u Sjevernoj-Rajni-Vestfaliji sa željama za buduću politiku u zemlji – protiv nasilja nad ženama i za poboljšanje situacije žena i djece koji su pogođeni nasiljem.

Telefon za pomoć za cijelu državu: 08000116016
Anonimno, besplatno, nesmetano savjetovanje za žene koje su pogođene nasiljem 24 sata na dan. Od 06.03.2013 telefon za pomoć nudi savjetovanje za žene, članove obitelji
pomagače pogođene nasiljem. Za žene, koje malo ili nikako ne govore njemački jezik, na raspolaganju stoje prevoditeljice. Gluhonijeme žene mogu preko Relay-službe na znakovnom jeziku ili uz pomoć prevoditeljica znakovnog jezika stupiti u kontakt sa savjetnicama. Pored telefonskog savjetovanja u ponudi je također online-savjetovanje: www.hilfetelefon.de