Oferty

Dom dla kobiet udostępnia specjalne oferty wsparcia dla dzieci.

Dobro oraz ochrona dzieci i młodzieży to priorytet dla pracownic działu dziecięcego.

Regularne oferty grupowe ułatwiają odnalezienie się w nowej, trudnej sytuacji. W zależności od wieku dzieci uczęszczają przed południem do grupy przedszkolnej lub po południu do grupy dzieci szkolnych. Grupy oferują gry, zabawy, zajęcia kreatywne i ruchowe, a także pomoc dzieciom w psychicznym poradzeniu sobie z przemocą, której doświadczyły.

Jeżeli dziecko potrzebuje szczególnego wsparcia, istnieje możliwość indywidualnego zajęcia się problematycznymi kwestiami.