Ponude

U sigurnoj kući za djecu stoje na raspolaganju posebne ponude za potporu.

Dobrobit i zaštita djece i omladine stoje u središtu pažnje za suradnice oblasti za djecu.

Redovite ponude za grupe olakšavaju postupanje u novoj, teškoj situaciji. Djeca redovito pohađaju, zavisno od starosti ili prijepodne predškolsku grupu ili poslijepodne grupu za školsku djecu. U sadržaje grupe uključeni su igra, zabava, kreativne ponude i aktivnosti radi kretanja, također obrada doživljenog nasilja prilagođenog djeci.

Kada je jednom djetetu potrebna posebna potpora, u jednoj pojedinačnoj ponudi mogu se obraditi posebne problematike.