Metodski principi

Problematika ciljne grupe zahtijeva na osnovu naših iskustava i rezultata znanstvenog istraživanja pitanja žena posebnu metodiku:

1. Prostor za zaštitu i stanovanje
Naša sigurna kuća nudi anonimni prostor za stanovanje koji je zaštićen od daljih napada i nasilnih radnji. Zaštita i sigurnost su neizostavni uvjeti za pogođene, kako bi preradili nasilna iskustva i ponovno dobili kontrolu nad svojim životom. Uz uvjet očuvanja privatne sfere želimo podržati razmjenu iskustava s drugim pogođenim ženama i djecom i međusobno pomaganje.

2. Pristranost
Ozbiljno shvatamo nasilna iskustva žena i djece i zauzimamo stav protiv nasilja, dominantnosti i prisilnih odnosa. Žene i djeca se podržavaju kritičnim i solidarnim stavom kod ostvarivanja njihovog prava na tjelesni i duševni integritet.

3. Jedinstvenost
Naš rad se zasniva na analizi društvenog zapostavljanja žena i djece, odnosima moći u odnosima spolova i specifičnog ponašanja prema ulogama na osnovu spola. Kao posljedica toga usmjerava se na materijalnu, fizičku, psihičku i socijalnu stabilizaciju i time na dobrobit svake pojedine žene i svakog pojedinog djeteta.

4. Osnaživanje i orijentacija resursa
Naš rad se nadalje orijentira na individualne prednosti, resurse i sposobnosti žena i djece. Na ovoj osnovi osnažuje se i učvršćuje osobnost u smislu samoosnaživanja, te se proširuju mogućnosti djelovanja.

5. Orijentacija na veze
Žene koje su pogođene nasiljem su često socijalno izolirane i zbog svojih iskustava su izgubile povjerenje u održivost odnosa. Odnosi između suradnica i stanarki i njihove djece kao i između stanarki i djece međusobno, omogućavaju nove socijalne kontakte. Ovo sadržava šansu za razvoj povjerljivih odnosa i istovremeno održavanje autonomije.