Nalog i cilj

Nasilje nad ženama i djecom je izraz društvenog zapostavljanja i razlika u moći, koje se očituju u odnosima. Naš rad posmatramo i kao doprinos za uklanjanje hijerarhija među spolovima.

Sigurna kuća nudi ženama koje su pogođene nasiljem i njihovoj djeci zaštićeno mjesto za stanovanje, pomoć i potporu. U našem radu osnažujemo i pratimo žene i djecu u njihovom razvojnom procesu za više autonomije.

Mi donosimo temu „Nasilje nad ženama“u javni, društveni i politički prostor. Naš cilj je djelovanje na stvaranje političke volje i primjenu, kako bi proširili prostore za razvoj života i djelovanja za žene.