što očekujemo zauzvrat

  • spremnost za korištenje naših ponuda za savjetovanje za tebe i tvoju djecu
  • pridržavanje sigurnosnih pravila za zaštitu žena i djece koja žive u kući
  • učešće u kućnoj organizaciji
  • samostalno vođenje domaćinstva i briga za djecu