Beklentilerimiz

  • danışmanlık hizmetlerimizi kendin ve çocukların için kullanma beklentisi
  • evde yaşayan kadın ve çocukları korumak için güvenlik kurallarına uyma
  • ev organizasyonlarına katılım
  • sorumluluk bilincinde ev işleri ve çocuklarının bakımını yapma