Dayanaklar

Her kadının onuru anayasa Madde 1 ile dokunulmazdır.

Madde 2 her kadının kendi kişiliğini ve beden sağlığını özgürce geliştirme hakkına sahip olduğunu belirtir. Kadın ve çocukları şiddete karşı koruma milli bir zorunluluktur.

Yetmişli ve seksenli yıllardaki kadın hakları hareketi, aile içinde kadın ve çocuklarına karşı şiddet tabularını yıktı. Kadın sığınma evlerinin kuruluşu bu kadın hakları hareketinin bir kazanımıdır. Bunu şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukları geliştirmek ve profesyonelleştirmek için danışma ve destek çalışması takip etti. Kadın sığınma evleri günümüzde resmi yardım sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışmalarımızı bu gelişim geleneği olarak görüyoruz.