Podstawy

Zgodnie z artykułem 1 niemieckiej ustawy zasadniczej godność każdej kobiety jest nienaruszalna.

Artykuł 2 mówi o tym, że każda kobieta ma prawo do swobodnego rozwoju swojej osobowości oraz do nietykalności cielesnej. Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą jest tym samym obowiązkiem państwa.

Ruch feministyczny w latach 70. i 80. sprawił, że przemoc wobec kobiet i dzieci przestała być tematem tabu. Powstanie domów dla kobiet jest zasługą tego ruchu. Dzięki temu doradztwo i wsparcie dla kobiet dotkniętych przemocą jeszcze bardziej się rozwinęło i stało się bardziej profesjonalne. Domy dla kobiet to dzisiaj nieodłączny element państwowego systemu pomocy. Nasza praca opiera się na tych fundamentach.