Yöntemsel temel ilkeler

Hedef grubun sorunu deneyimlerimiz ve bilimsel kadın araştırmalarına dayanarak özel bir yöntem gerektirir:

1. Koruma ve yaşam alanı
Kadın sığınma evimiz anonim ve diğer saldırı ve şiddet eylemlerinden uzakta korunaklı bir yaşam alanı sunar. Koruma ve emniyet travmalarını işlemek ve kendi hayatlarının kontrolünü tekrar ele almaları için mağdurlara yönelik zorunlu koşuldur. Mahremiyeti koruyarak diğer mağdur kadın ve çocuklarla travmalarını paylaşmalarını ve karşılıklı yardımı desteklemelerini istiyoruz.

2. Taraf tutma
Kadın ve çocukların şiddet deneyimlerini ciddiye alıyor ve şiddete, tahakküm ve baskıya karşı tavır alıyoruz. Kritik bir dayanışma tutumuyla kadınlar ve çocuklar, fiziksel ve zihinsel bütünlük haklarının kullanılmasında desteklenir

3. Bütünsellik
Çalışmalarımız kadınların ve çocukların toplumsal mağduriyeti, cinsiyete bağlı ilişkilerde güç oranları ve cinsiyete özel rol davranışlarının analizine dayanır. Bunun sonucunda malzeme, fiziksel, ruhsal ve sosyal dengeye ve böylece her kadın ve her çocuğun rahat hissetmesine yöneliktir.

4. Güçlendirme ve kaynak yönlendirmesi
Çalışmalarımız ayrıca kadın ve çocukların bireysel güçlü yönleri, kaynaklar ve becerilerine yöneliktir. Bu esasa dayanarak kendini güçlendirme bağlamında kişilik güçlendirilir, sağlamlaştırılır ve faaliyet seçenekleri geliştirilir.

5. İlişki oryantasyonu
Şiddete maruz kalan kadınlar genellikle sosyal açıdan izole edilmiş ve deneyimleri nedeniyle ilişkilerin sürdürebilirliğine olan inançlarını kaybetmişlerdir. Çalışanlar ile çocukları arasındaki ilişkiler ve aynı zamanda bölge sakinleri ve çocuklar arasındaki ilişkiler yeni sosyal ilişkilere olanak tanır. Bu, güvenilir ilişkiler geliştirme ve aynı zamanda bağımsızlığını koruma şansını içerir