Nema više mjesta

U Essenu postoji samo jedna sigurna kuća i ne možemo uvijek ponuditi slobodno mjesto. Ali postoje sigurne kuće u okolnim komunama i okruzima.

Kada je sigurna kuća u Essenu trenutno zauzeta, pod telefonskim brojem 0201 66 8686 možeš dobiti informacije o tome, koja te najbliža sljedeća sigurna kuća može prihvatiti.

Na internetu možeš pronaći informacije o slobodnim mjestima sigurnih kuća u NRW: