Ciljna grupa

Naša ponuda je usmjerena na žene i njihovu djecu, koji su pogođeni fizičkim, psihičkim ili seksualiziranim nasiljem od strane supruga, partnera ili obitelji.

Ovdje se ubrajaju prisilne udaje, stalno ponižavanje i svako povreda tjelesnog i duševnog integriteta. Ženama koje su pogođene nasiljem, nezavisno od podrijetla i vjerske pripadnosti, nudimo prijem i pomoć i pružamo potporu i u teškim boravišnim, pravnim i financijskim situacijama u okviru naših mogućnosti.

UnserHaus_01_HOCHFORMAT