Koncepcja

Koncepcja

Koncepcję spółki Frauenhaus Essen gGmbH można pobrać w formacie pdf.

PODMIOT PROWADZĄCY

Podmiotem prowadzącym dom dla kobiet jest firma Frauenhaus Essen gGmbH. Wyłącznym wspólnikiem przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jest stowarzyszenia “Frauen helfen Frauen Essen e.V.”.

Stowarzyszenie to prowadzi również poradnię dla kobiet dotkniętych przemocą domową i seksualną „“Frauenberatung Essen” (DORADZTWO DLA KOBIET ESSEN). Stowarzyszenie i jego placówki są prowadzone zgodnie z regułami obowiązującego regulaminu