Sytuacja bezpośredniego zagrożenia

Dla swojej ochrony możesz zawsze wezwać policję!

Policja może wydalić osobę, która dopuściła się przemocy, na 10 dni z mieszkania lub pomóc tobie i twoim dzieciom w dotarciu do bezpiecznego miejsca.