E-Mail

Jeżeli osoba, która ci grozi, ma dostęp do twojej skrzynki mailowej, może czytać twoją pocztę przychodzącą i wychodzącą. Jeżeli chcesz, aby twoje konto mailowe było zabezpieczone przez dostępem osób trzecich, użyj trudnego do odgadnięcia hasła. Najlepsza będzie kombinacja liter i cyfr.

Jeżeli otrzymujesz od kogoś e-maile z pogróżkami lub nagabujące, wydrukuj je, aby w razie potrzeby mieć dowód.

Zacieranie śladów w internecie

Przebieg/pamięć podręczna

Twoja przeglądarka internetowa zapisuje informacje, dane i grafiki ze stron internetowych, które ostatnio odwiedziłaś. Aby inne osoby nie mogły ich znaleźć, usuń zapisane dane w ustawieniach swojej przeglądarki.

Internet Explorer

Kliknij na menu „Opcje internetowe/Ogólne”. Kliknij „Usuń”, wybierz pliki do usunięcia (najlepiej zaznacz wszystkie), następnie kliknij „Usuń”.

Netscape

Kliknij na menu „Edycja”, tam wybierz „Ustawienia”, następnie „Nawigator” i kliknij na „Usuń historię”. Teraz wybierz „Rozszerzone”, „Cache” i kliknij na „Usuń pamięć podręczną”

Mozilla Firefox

Kliknij na menu „Historia”, następnie „Wyczyść historię przeglądania”. Tutaj możesz wybrać, czy chcesz usunąć „dzisiaj”, „ostatnie godziny”, czy „wszystko”. Następnie kliknij „Wyczyść teraz”.

Mimo tych zabiegów może się zdarzyć, że nie uda ci się całkowicie zatrzeć śladów. Wiele przeglądarek ma jeszcze inne możliwości zapisywania i wyświetlania odwiedzonych stron.

W związku z tym najbezpieczniej jest korzystać z internetu w miejscu publicznym (kafejce internetowej, w miejscu pracy lub u osoby, której ufasz).

Jednak również tam powinnaś opróżnić pamięć podręczną zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Federalny telefon zaufania: 08000116016
Anonimowe, bezpłatne, wolne od barier i całodobowe doradztwo dla kobiet dotkniętych przemocą domową. Od 06.03.2013 telefon zaufania oferuje doradztwo dla kobiet dotkniętych przemocą domową, ich krewnych i osób służących wsparciem. Kobiety, które słabo znają język niemiecki lub nie władają nim w ogóle, mogą skorzystać z pomocy tłumaczek. Kobiety niesłyszące mogą nawiązać kontakt z doradczyniami korzystając z usługi przekładu języka migowego na język mówiony lub języka pisanego na mówiony i odwrotnie. Oprócz doradztwa telefonicznego możliwe jest również doradztwo internetowe: www.hilfetelefon.de

Z naszego doświadczenia i wyników badań naukowych wśród kobiet wynika, że problematyka tej grupy docelowej wymaga specjalnego podejścia metodycznego:

1. Schronienie i mieszkanie
Nasz dom dla kobiet zapewnia anonimową przestrzeń mieszkalną, chronioną przed dalszą ingerencją i przemocą. Ochrona i bezpieczeństwo to warunki konieczne dla kobiet dotkniętych przemocą, aby mogły one poradzić sobie ze swoimi doświadczeniami i odzyskać własne życie. W warunkach zapewnienia prywatności chcemy inicjować wymianę doświadczeń z innymi kobietami i dziećmi, które doświadczyły przemocy oraz motywować do wzajemnej pomocy.

2. Idea
Poważnie traktujemy doświadczenia kobiet i dzieci związane z przemocą i sprzeciwiamy się przemocy, dominacji i przymuszaniu. Poprzez krytyczną solidarną postawę wspieramy kobiety i dzieci w egzekwowaniu ich prawa do nietykalności cielesnej i psychicznej.

3. Podejście całościowe
U podstaw naszej pracy leży analiza dyskryminacji społecznej kobiet i dzieci, rozkładu sił w związkach i ról typowych dla poszczególnych płci. Nasza praca ma na celu stabilizację fizyczną, psychiczną i socjalną, a tym samym dobrostan każdej kobiety i każdego dziecka.

4. Empowerment i ukierunkowanie na zasoby
W naszej pracy kierujemy się indywidualnymi kompetencjami, zasobami i umiejętnościami kobiet i dzieci. Na tej podstawie wspieramy rozwój osobowości na zasadzie uwłasnowolnienia i umacniamy ten efekt, co pozwala zwiększyć możliwości działania.

5. Ukierunkowanie na tworzenie więzi
Kobiety dotknięte przemocą domową są często wycofane społecznie i ze względu na swoje doświadczenia straciły wiarę w trwałość związków. Znajomości między pracownicami i mieszkankami oraz ich dziećmi, a także wzajemnie między mieszkankami i dziećmi umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów społecznych. Jest to szansa na stworzenie więzi przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii.

Federalny telefon zaufania i doradztwo internetowe dla kobiet dotkniętych przemocą domową
www.hilfetelefon.de/de/startseite/

Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser in NRW (Zespół roboczy autonomicznych domów dla kobiet w Nadrenii Północnej-Westfalii)
www.lag-autonomefrauenhaeusernrw.de
www.frauen-info-netz.de

Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (Centralna informacja autonomicznych domów dla kobiet)
www.autonome-frauenhaeuser-zif.de

Bundesverband der Frauenberatungsstellen (Federalne zrzeszenie poradni dla kobiet)
www.frauenberatungsstellen.de

Frauenhauskoordinierung e.V. (Koordynacja domów dla kobiet)
www.frauenhauskoordinierung.de

Gleichstellungsstelle Essen und Essener Frauenbündnis (Równouprawnienie Essen i Związek Kobiet w Essen)
www.frauenportal.essen.de

Portal internetowy dla kobiet prowadzony przez Ministerstwo ds. pokoleń, rodziny, kobiet i integracji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia
www.frauennrw.de

Przemoc ze strony partnera ma wiele twarzy:

 • Bicie, popychanie, duszenie, grożenie bronią
 • Umyślne niszczenie sprzętów w mieszkaniu lub rzeczy osobistych
 • Grożenie, straszenie: „Zabiję cię, jeżeli ode mnie odejdziesz!” – „Odbiorę ci dzieci!”
 • Obrażanie, dyskredytowanie, publiczne poniżanie lub ośmieszanie
 • Ciągłe telefony, inwigilacja, śledzenie, nagabywanie
 • Nieuzasadniona zazdrość, zamykanie w domu, zabranianie kontaktu z przyjaciółmi
 • Wykorzystywanie pieniędzy do ograniczania i nękania, zabieranie dokumentów, kontrolowanie
 • Zmuszanie do czynności seksualnych
 • Jeżeli doświadczasz takich rzeczy, możesz skorzystać z pomocy.

Pod numer 0201 66 8686 można dzwonić przez całą dobę.

Jeżeli chcesz się przenieść do domu dla kobiet, wskażemy Ci drogę do punktu spotkania, z którego Cię odbierzemy.

Adres domu Frauenhaus nie jest podany do wiadomości publicznej.

Jeżeli w naszym domu nie będzie w danym momencie wolnych miejsc, pod tym numerem telefonu otrzymasz informację, w którym domu dla kobiet jest wolne miejsce.

Możesz również zasięgnąć informacji w internecie:

Pod numer 0201 66 8686 można dzwonić przez całą dobę.

Jeżeli chcesz się przenieść do domu dla kobiet, wskażemy Ci drogę do punktu spotkania, z którego Cię odbierzemy.

Adres domu Frauenhaus nie jest podany do wiadomości publicznej.

Jeżeli w naszym domu nie będzie w danym momencie wolnych miejsc, pod tym numerem telefonu otrzymasz informację, w którym domu dla kobiet jest wolne miejsce.

Możesz również zasięgnąć informacji w internecie:

Wejście bez barier
Frauenhaus Essen dysponuje mieszkaniem przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia doradców i część dziecięca znajdują się na parterze.
###
Mieszkanie – sypialnia
Jedna rodzina, w zależności od liczby osób, zajmuje jedną lub dwie sypialnie tylko dla siebie.
###
Mieszkanie – kuchnia
2 do 3 kobiet wspólnie korzysta z kuchni.
###
Mieszkanie – salon
W każdym z mieszkań jest salon dla 2-3 kobiet z dziećmi.
###
Mieszkanie – łazienka
W domu są łazienki z prysznicem i łazienki z wanną.
###
Pomieszczenia wspólne – strefa dla dzieci
W ciągu dnia w strefie dla dzieci odbywają się zajęcia dla dzieci małych oraz szkolnych.
###
Pomieszczenia wspólne – pokój doradztwa
Każda mieszkanka domu ma własną osobę kontaktową, która jej doradza i towarzyszy.
###
Pomieszczenia wspólne –ogród (latem)
Ogród jest całkowicie ogrodzony i służy latem do zabawy, wypoczynku, grillowania

Osoby zainteresowane mogą przekazać darowiznę na naszą rzecz albo zostać członkiem stowarzyszenia wspierającego. Na życzenie wyślemy statut i oświadczenie o przystąpieniu (kontakt).

Frauenhaus otrzymuje wsparcie finansowe od kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia i miasta Essen. Nie pokrywa to jednak całości kosztów naszej pracy, dlatego cieszymy się z każdej darowizny. Stowarzyszenie wspierające jest instytucją użyteczności publicznej. Darowiznę można odpisać od podatku.

KONTO DO PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

Förderverein Frauen helfen Frauen Essen e.V.
Zweigertstr. 29, 45130 Essen

Bank für Sozialwirtschaft AG
IBAN: DE59 3702 0500 0008 2819 00
BIC: BFSDE33XXX
Stichwort: Frauenhaus Essen

Jak zostanie wykorzystana moja darowizna?

Możesz określić cel swojej darowizny. Między innymi pilnie potrzebujemy środków na:

 • oferty dla grup dziecięcych
 • wsparcie dla kobiet, którym nie przysługują świadczenia
 • krótkie pobyty kobiet i dzieci
 • najważniejsze rzeczy dla kobiet przyjmowanych w sytuacjach kryzysowych
 • naprawy i zakup nowego wyposażenia domu
 • remonty i naprawy w domu
 • informacje dla kobiet dotkniętych przemocą udostępniane w przestrzeni publicznej (internet, broszury)