Odnosi s javnošću i edukacijski rad

Rado odgovaramo na Vaša pitanja, izvještavamo o našoj ustanovi i situaciji žena pogođenih nasiljem i njihovoj djeci.

Po zahtjevu učestvujemo kao referentice na javnim događajima.

Mi zastupamo interese žrtava obiteljskog nasilja javno i informiramo o pravima, mogućnostima zaštite i ponudama za potporu.