Kamuoyu ve eğitim çalişmalari

Sorularınızı memnuniyetle cevaplar, kuruluşumuz ve şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların durumları hakkında bilgi veririz.

Talep üzerine referans olarak kamuya açık etkinliklere katılırız.

Ev içi şiddete maruz kalan mağdurların çıkarlarını resmi olarak temsil eder ve hakları, koruma olanakları ve destek teklifleri hakkında bilgi veririz.